Komplexní služby
elektro, s.r.o.

Koněvova 240
130 00 Praha 3
  A K T U A L I T Y

Služby

 1. Provádíme nové elektroinstalace bytových i nebytových prostorů
 2. Provádíme opravy elektroinstalace, odstranění vzniklých závad po revizích
 3. Revize a kontroly elektrických zařízení do 1000V:
  - revize el. spotřebičů dle ČSN 33 16 10
  - revize el. přen. nářadí dle ČSN 33 16 00
  - revize el. strojů
  - výchozí a opakované revize elektro do 1000V dle ČSN 3315 00 ,ČSN 332000-6.61
  - výchozí a opakované revize hromosvodu do 1000V dle ČSN 3315 00
 4. Jako smluvní partner PRE, a.s. provádíme činnosti v neměřených částech ve vlastnictví zákazníka. Jedná se o kontrolu a případné úpravy míst pro měření el. energie. Zajištění přihlášek k odběru el. energie
 5. Provádíme energetické služby - jedná se o technickou správu objektů. Hospodaření s energií, spolupráce s dodavateli energií, uzavírání odběrových diagramů vyhodnocování spotřeby energií v jednotlivých bilancích
 6. Montáž a opravy el. rozvodů MaR - měření a regulace v kotelnách apod. Ve spolupráci s firmou AUTRON, s.r.o. montáž a realizaci zařízení u zákazníků
 7. Posouzení a návrhy na snížení spotřeby energií
 8. Poradenská činnost v oblasti elektro
 9. Zajištění dokumentace elektro a realizace technické dokumentace v požadovaném rozsahu
 10. Školení pracovníků dle vyhl. 50/1978 Sb. § 3, 4
Smluvní partner