Komplexní služby
elektro, s.r.o.

Koněvova 240
130 00 Praha 3
  A K T U A L I T Y

Pražská energetika, a.s.

Naše společnost spolupracuje dlouhodobě s PRE, a.s. v oblasti obsluhy zákazníků v zásobovacím území hlavního města Prahy. Jedná se o elektromontážní práce v neměřených částech, které jsou v majetku odběratele na základě dlouhodobé smlouvy s PRE, a.s. Kontakt na naši společnost je uveden na www stránkách PRE, a.s. - seznam firem a revizních techniků spolupracujících s PRE, a.s. a v tištěné podobě.

Co je obsahem naší činnosti:

  • vystavení žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny
  • zřízení a rekonstrukce odběrného místa pro přímé a nepřímé měření el. energie do 1000V
  • elektromontážní práce - bytové instalace
  • výchozí a periodické revize do 1000V
  • opravy ,údržba a zřizování elektroinstalačních rozvodů v neměřených částech rozvodné sítě
  • elektrické vytápění/akumulační kamna, el. konvektory, podlahové vytápění, el. kotle a ohřev užitkové vody

Dále poskytujeme:

  • montáž slaboproudých rozvodů ,domácí telefony
  • revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich užívání dle ČSN 331610 - PC, kopírky, faxy, přístroje spotřební elektroniky, elektrická svítidla, pohyblivé přívody, šňůrová vedení, elektrické a elektronické přístroje
  • revize a kontroly elektrického přenosného nářadí dle ČSN 33 16 00 - vrtačky, pájky apod.
Smluvní partner